Aktiviteter
  Föredettingar
  Våra Flattar
  Våra Stövare
  Bilder
  Valpar
  ValpKullar
  Kontakta oss
  Länkar
  Gästbok

  Uppdaterat

 

  

Valpkullar!  
 


e: FI UCH SE U(U)CH J Flatham's För Ejn Nävafojl Dållar
u: J Rudskog's Ica Cold
Födda 2022-03-18 7 hanar + 2 tikar

F. Fröse Penninga "Frazze" h  
F. Tjööla Penningom "Torsten"
h  
F. Ejn Neva Å Fröse Cent "Dexter" h  
F. Infröse Dållar "Zarek" h  
F. Fröse Kråon "Punai" h  
F. Fröse Pönd "Hero" h  
F. Fröse Öra"Kåda" h  
F. Kååla Penningom "Susa" t  
F. Iskååla Penningom "Kålla" t  

Stamtavla


e: Flatham's Ejn Pilagruut Såålt
u: Rudskog's Ica Cold
Födda 2020-08-26 4 hanar + 5 tikar

F. Ejn Näva Å Sååltnöttrom h  
F. Ejn Näva Sååltpinnom h  
F. Såålte Behövs Opa Tjötte h  
F. Dröös Et Såålte Ine Sååre h  
F. Såålt Å Sookker t  
F. Jettsåålte Pärotjiippsa t  
F. Bittersåålte Smöre t  
F. Dö Vaal Såålt Årdentlit t  
F. Nalta Sååltströmming t  

Stamtavla

e:SE U(U)CH Comics French Kiss
u: SE U(U)CH FI UCH Flatham's Nöges Staan Jena
Födda 2020-06-01 4 hanar + 3 tikar

F. Tjuuss Opa Moon h  
F. Blååjt Tjuuss Hane
h  
F. Shlääng Tjuuss
h  
F. Stöllen Tjuuss
h  

F. Tjuus Mä Nalta

t  

F. Tjuusses Å Kråmas

t  
F. Pijt Tjuus t  

Stamtavla


e: Almanza Elderberry
u: SE U(U)CH FI UCH Flatham's Nöges Staan Jena
Födda 2019-06-20 2 hanar + 1 tik

F. Nojjbåkka Blåbersbuull "Pasi" h  
F. Limberesyltn Öte Paltn "Sylt" h  
F. Hält Snåttren Opa Glassn "Snåttra" t  

Stamtavla


e:SJCH SUCH Jörnsmarkens Ray
u: J Träbackens Bålla
Födda 2019-04-26 3 hanar + 1 tik

F. Båålai Råger "Rålle" h  
F. Bekklat Rålf "Råffe " h  
F. Båjsat Råjne "Råjne " h  
F. Beehendiga Rut "Elsa" t  

Stamtavla


e: C.I.E. NORD UCH NORD JV-11 Flatham's Bashli Böshbåo
u: J Rudskog's Ice Cold
Födda 2019-04-21 2 hanar + 3 tikar

F. Wallrat Snöö Påjk "Modus" h  
F. Bålaflåsa Snöö Goobb "Sawer" h  
F. Shwwållat Eis Fleekk "Flekka" t  
F. Lääjkfojl Eis Kwinn "Snoop" t  
F. Baschli Eis Fjälla "Fjälla" t  

Stamtavla


e. C.I.E. NORD UCH NORD JV-11 Flatham's Bashli Böshbåo
u. SE U(U)CH Flatham's Väjjen Dell Lukka
Födda 2018-10-08 1 hane + 3 tikar

F. Bääste Böshdellvärke "Ture" h  
F. Nalta Näärdellvärke "Ipa" t  
F. Hojna Jär Häjmdellvärke "Lycka" t  
F. Ejn Egendellvärke "Centa" t  

Stamtavla


e:SE U(U)CH Almanza Battle of Vikings
u:SE U(U)CH Flatham's Väjjen Dell Lukka
Födda 2018-02-03 5 hanar + 3 tikar

F. Dell Menn Egen Blååa Åj "Dell" h  
F. Guda Guda Västeråjjn "Ricko" h  
F. Vä Sko Vander Ilag "Wikke" h  
F. Tökk Om Tökk Et Om "Tökke" h  
F. Småda Småda Åolom "Ozzy" h  
F. Glemande Gullbruuna Ögom "Lillis t  
F. Trijj Rööa Råosom "Fliza" t  
F. E Pikalite Rååsa Snööre "Zerice" t  

Stamtavla


e: SEU(U)CH NO UCH FI UCH O'Flanagan Twist of Lime
u: SE U(U)CH FI UCH Flatham's Nöges Staan Jena
Födda 2016-03-06
4 hanar ( 2 bruna) + 6 tikar

F. Ejn Pilagruut Såålt ”Nypan” h  
F. Smola Nede ”Birk” h  
F. Hårta Båårta Wårt ”Astor” h  
F. Sooppa Opa Spitjen ”Sarek” h  
F. Opa Iijsstöökke ”Busan”
t  
F. Vä Ejn Wrede ”Cava”
t  
F. Skåkkad Et Omblande ”Cinta” t  
F. Ejn Kåål Ena ”Vira” t  
F. Nalta Gåoding ”Lime” t  
F. Ejn Snott Hojt "Kira” t  

Foton, Stamtavla

 
e. DKV-14, WW-14, JEUW-13, EUWJ-13, SEU(U)CH Caci's Hit The Road Jack
u: C.I.E NORDUCH Flatham's Änni hämt jeväre dett
Födda 2015-02-26
5 hanar + 4 tikar

F.Väjjen Dell Iceland "Romeo"

h 1:a pris HP
F.Väjjen Dell Andörjen h  
F.Väjjen Dell Å Vinn "Billy" h BIS valp
F.Väjjen Dell Väärla h  
F.Väjjen Dell Söddern "Rumba" h JunClub Winner + JunCAC
F.Väjjen Dell Gullde t  
F.Väjjen Dell Drömmen t  
F.Väjjen Dell Stjäärnen t  
F.Väjjen Dell Lukka "Lökka" t BIR valpklass 1

Foton, Stamtavla

 
e. SE UCH Gunways Flying Dragonfly
u. SE U(U)CH Flatham's Rekorderlit Ruuste
Födda 2014-05-21
3 hanar + 3 tikar

F. Langbejnt Kågamojj "Hugo"

h  
F. Hångra Tjälamojj "Douglas" h  
F. Uggli Djäting "Zilvo" h  
F. Rekordeli Trållsnell "Minna" t  
F. Sorreli Håmmel "Kiwi" t  
F. Åosonjeli Swedonn "Wittra" t  

Foton, Stamtavla

 
e. C.I.E. NORD UCH NORD JV-11 Flatham’s Bashli Böshbåo
u: SE U(U)CH Flatham's Nåola Håål Eel Vä Liiv
Födda 2014-02-20
4 hanar + 3 tikar

F. Håova Hääjmgangsveite

h  
F. Finn Hääjm "Aulis" h BIR valpkl.2, Cert
F. Hålväjes Hääjm "Bozze" h Exc Junkl Ck
F. Hart Hääjmkåoke "Harry" h Exc junkl
F. Hääjmdjåord Haalkako "Ebba" t  
F. Hääjmtjäär Häshkapspiig t  
F. Hönash Hääjmbåka t  

Foton, Stamtavla

 
e: SE JV-12 Flat Castle's Exy Westbound Sign
u: C.I.E NORDUCH Flatham's Änni hämt jeväre dett
Födda 2013-05-22
4 hanar + 7 tikar

F. Nögges Vänt Nalta "Speed"

h  
F. Kalln Konn Knall Jena "Charlie" h Exc CK 4 bh
F. Heev Et Biiln Jena " Zerox" h Cert, Flertal 1 NKL Klassvinnare
F. Stoir Åt Venster "Caro" h  
F. Eet Mäjr Än Shutte"Kiwi" t Exc Ukl
F. Tjör Et Jena"Aska" t  
F. Signala Opa Väjjen"Väjja" t  
F. He Dä Över Jena" Zara" t FI UCH
F. Nöges Staan Jena" Jena" t 2xCERT
F. Bara Fara Deldax " Hedda" t  
F. Bara Diitåt "Samba" t  

Foton, Stamtavla


e: SE U(U)CH Castlerock Simply Magic
u: C.I.E NORDUCH Flatham's Änni hämt jeväre dett
Födda 2012-03-15
5 hanar + 7 tikar

F.Häjlt å Hoole Hajna "Dallas"

h SEU(U)CH NO UCH

F.Häjlt å Hoole Shleug "Scott"

h

R-Cert

F.Häjlt å Hoole Belöfti "Zture"

h BIS, BIS 2 Valpklass I

F.Häjlt å Hoole Gåodakta "Sigge"

h BIS Valpklass I
F.Häjlt å Hoole Shläng "Duster" h 2x Cert
F.Gåode Delbax "Gaoda"
t CC
F.Peningmåkkar åt Cale-Bris "Tåkiå"
t SEU(U)CH NO UCH BIS 2
F.Gåode Gullat "Moa" t  
F.Gåode Snögg "Tinka" t  

F. Gåode Fäjen "Imbra"

t  
F.Gåode Gräjtt "Frida" t R-Cert Junkl
F. Gåode Flöög "Låndån" t BIR valpklass 1

Foton, Stamtavla


e: Toffedreams Too Cool To Fool
u: SE U(U)CH Flatham's Rekorderlit Ruuste "Sibell"
Födda 2012-01-25
1 hane + 1 tik

F. För Shleug å Vaal Luure "Boris" h  

F. Åomåjlii å Tjoller Båårt "Diva"

t BIS 3 Valp I

Foton, Stamtavla

 
e. SE U(U)CH Flatham's Iskål Nåolveind
u. Flatham's Åller sko eel shlaken
Födda 2011-07-12
1 brun tik

F. Nåola Håål Eel Vä Liiv "Råsta"

t SEU(U)CH BIR BIM BIG-2

Foton, Stamtavla


e: C.I.B, NORD, FI, EE, LT & NO CH, SE sh CH, BALTW-08, NW-10
Toffedreams Scuff'n Puff
u: C.I.E NORDUCH
Flatham's Änni hämt jeväre dett

Födda 2010-12-27
4 hanar + 5 tikar

F. Shwåll å Båll "Godis"

h BIS valpklass I clubshow

F. Stääkka å Brääkka "Charlie"

h

 

F. Språåkka å Brååkka "Sigge"

h  

F. Stööffsat å Luuffsat "Stuffe"

h Exc.junkl.CK
F. Stilleli å Pilleli "Flisa " t 2 Btkl R-cer R-Cacib
F. Snuuster å Puuster "Kyra"
t  
F. Snåtter å Plåtter "Jossan" t
F. Stiinn å Piinn "Pixi" t CERT BIM

F. Steapplat å Fepplat " Nova"

t  

Bilder på valparna
Nyfödda - 3 veckor, 4 - 6 veckor, 7 veckor, Uppställningsbilder, Stamtavla


e.SE U(U)CH SE VCH Gunways Indian Tribe
u. SE U(U)CH NO UCH Calebri's Moni Maker to Flatham´s
Födda 2010-06-15
5 hanar +1 tik

F. Bashli Böshbåo "Käsch" h FI UCH SE(U)UCH NO UCH NORD JV-11 2xBIS Flertal BIG,BIR,BIM
1 Nkl Jaktprov
F. Åovanli Åjjebeebåo "Sixten"
h 2x R-Cert 2 bhkl
F. Bärhuve Beshikan "Santos"
h  
F. Jämen Jiverbåo "Zarek"
h

NO CH 4 x 1 Ekl Provinnare

F. Hödjeli Höglandsnesar "Dexter" h  
F. Bruura bårta Bojn "Shakira"
t Exc Ukl CK

Bilder på valparna
Nyfödda-3 veckor
, 4 - 6 veckor, Uppställningsbilder, Stamtavla

 
e.Calzeat Cappuccino
u.SUCH FINUCH Flatham's Nojjmåode Salsa Daanshar
Födda 2009-01-31
5 hanar + 3tikar

F. Häjmshwene vä kaff "Tito" h Exc Ökl
F.Hälljokes vo shwage kaff "Hällmer"
h 1:4 HP Valpklass II
F. Hällvite vo häjt kaff "Love"
h  
F.Hällpotes vo stäärt kaff "Rocky"
h 1:R Junkl
F.Häsh vikke kååle kaff "Kålle" h SE U(U)UCH
BIM BIR BIS 3
F.Hällkona vo jomme kaff "Jonna"
t  
F.Hällsike vo vato kaff "Wilma"
t 1:4 Valpklass II
F.Himlash vo shwene kaff "Himla"
t BIM Valpklass II

Bilder på valparna
0-2 veckor 3 - 5 veckor 6 -8 veckor Uppställningsbilder Stamtavla

 
e.KANS & FIN & RUS & DK & EST MVA EUV-06 Celtair Rustic Rival
u.Calebri's Moni Maker to Flatham´s
Födda 2008-02-27
3 hanar + 5 tikar

F. Rekorderlit Röde å Rått "Reko" h  
F. Rekorderli Riikknös "Molle"
h  
F. Rekorderli Rakkelstjäpp "Rocky"
h  
F. Rekorderlit Ruuste "Sibell"
t SE U(U)CH 3xBIM CACIB
F. Rekorderlit Ruscha "Ronja" t  
F. Rekorderlit Råoli "Lava"
t  
F. Rekorderlit Räjnfääla
t  
F. Rekorderlit Rakkartojg "Klara"
t Exc Ökl

Bilder på valparna
1-3 veckor 4-6 veckor 7-8 veckor Uppställningsbilder Stamtavla

 
e.INTUCH NORDUCH SVCH Almanza Billy The Kid
u.Calebri's Moni Maker to Flatham´s
Födda 2007-05-29
3 hanar + 6 tikar

F. För Ejn nävafojl dållar "Dållar" h FIN UCH SE U(U)CH BIG BIS-3
Godkänd Anlagsklass Viltspår
1 nkl jaktprov
F. Den Goåde nåke å läjd "Nisse"
h BIS-R valpklass II
1:1 ukl BH-4 CK, BIS inoff
F. Kalln bårta ottersta "Mille"
h 1:3 valpklass I
F. Änni hämt jeväre dett "Änni"
t C.I.E. flertal BIM,BIR BIS
1 nkl klassvinnare
F. Väästerns båjsat dåoter "Gangster"
t Exc Ökl
F. Mett namen jär åssit "Åssit"
t 1 Ökl CK
F. Hääng döm hökt "Glittra"
t 2 Cert
F. De fiir laglöusa "Whiski"
t NO VCH Flertal Cert
Flertal 2:a pris i Ekl jaktprov

F. Shu djärvtes liive "Liva"

t 1 Ökl Ck
1 Nkl jaktprov 2 Ökl jakt

Bilder på valparna
5 veckor
  7,5 veckor  Uppställningsbilder  Stamtavla

 
e.Calebri's Palle Kuling
u.SUCH FINUCH Flatham's Nojjmåode Salsa Daanshar
Födda 2007-04-21
5 hanar + 5 tikar

F.Åohudejli Måotveind "Milton" h 1:1 ökl CK BH-2
F.Åoländi Åjstaveind "Miller"
h  
F.Odda Höstbronnan "Flax"
h 1 ökl
F.Iskål Nåolveind "Kålle" h SU(U)CH BIM BIR BIS-3
F.Smällkååla Flååkka "Åke"
h r-Cert BH-2
F.Åoförhappande Ondaveind "Onda" t  
F.Nalta Västveind "Viska" t  
F.Jomt Fläktvär "Tuva" t  
F.Pikalite Sonnaveind "Dito" t 1:2 valpklass II

Bilder på valparna
 
5 veckor  7 veckor   Uppställningsbilder  Stamtavla

 
e. SU(U)CH Dark Lady's Never Say Goodbye "Albin"
u. SUCH FINUCH Flatham´s Eeln Jär Löus
"Brända"
Födda 2006-03-30
3 hanar + 2 tikar

F. Åller bränd bårta eeln "Bränt" h 1:1 junkl CK BH-3
Godkänd Anlagsklass Viltspår
F. Åller eel åt krååken "Plexus"
h 1 valpklass II
F. Åller råjk utan eel "Sigge"
h 1:2 ökl Ck BH-4
F. Åller lääjk vä eeln "Tyra"
t 1:2 HP ukl
F.Åller sko eel shlaken "Ålivia" t 1:1 junkl CK
1 nkl jaktprov klassvinnare
3 ökl jaktprov

Bilder på valparna
6 veckor  7 veckor   Uppställningsbilder  Stamtavla

 
e. Caci's U Just U "Justin"
u.SVCH Flatham's Åokrestelit Äxter "Äster"
Födda 2006-03-01
3 hanar svarta, 3 tikar (2 svarta, 1 gul)

F. Jusst Hajna "Sigge"
h BIS-valp, 1:3 ukl
F. Jusst Häjna "Äskil"
h  
F. Jusst Söjna "Nelson"
h  
F. Jusst Hojna "Hälga"
t 1 junkl
F. Jusst Jena "Däjsy"
t  
F. Jusst Manejuse "Bessie"
t  

Bilder på valparna
5 veckor  7 veckor   Uppställningsbilder  Stamtavla   Se reportage om valpkullen!

 
e.Glädjeyrans Soufflé Panaché "Vilse"
u.SUCH FINUCH Flatham´s Eeln Jär Löus "Brända"
Födda 2005-01-27
3 hanar (1 svart, 2 bruna), 5 tikar (3 svarta, 1 brun, 1 gul)

F. Otterbere Sufflé "Otto"

h 1:3 valpklass II
F. Råjnbere Sufflé "Råjne" h SVCH
1:1 jkl CK BH-4
3 ökl jaktprov
F. Jénebere Sufflé "Göte" h  
F. Jåolbere Sufflé "Smilla" t 1:3 ökl CK
F. Snåtter Sufflé "Snåttra" t 1:2 ökl CK BT-4
F. Limbere Sufflé "Lingon" t  
F. Brambere Sufflé "Råsa" t 1:1 ökl CK
Godkänt anlagsprov jakt
F. Steckerbere Sufflé "Pia" t  

Bilder på valparna
6 veckor  8 veckor  Uppställningsbilder  Stamtavla

 
e. Mirax Flying Dutchman
u.SUCH FINUCH Flatham´s Eeln Jär Löus
Födda 2004-04-23
5 hanar (4 svarta, 1 brun), 2 svarta tikar.

F.Flöjjeli Drömmom
"Guiness"
h CK
1: ukl jaktprov
F.Flöjjeli Planom
"Täppas"
h 1 R-junkl
F.I Flöjjeli Fartt
"Lukas"
h  
F.Hökt Flöjjeli
"Athlas"
h BIS 3-valp
Norrbottens Vackraste retriever
F.Flöjjeli Ållomstansh
"Theron"
h BIR-valp
1:2 ökl CK BH-4
F.Flöjjeli Inne De Blå
"Ängla"
t 3:a ukl jaktprov
F.Flöjjeli Opa Morna
"Wendy"
t

6XCERT, BIS
2x1:a ökl, klassvinnare jaktprov
1 ekl provvinnare

Bilder på valparna
5 veckor  6 veckor  Uppställningsbilder  Stamtavla
 


e.Moonstruck Entertainer
u.SUCH FINUCH Flatham´s Daansh vä Stjera
Födda 2004-03-25 3 hanar, 7 tikar alla svarta. 

F. Äljest Disko Daanshar
"Disko"
h
1:2 CK ökl BH-R
F. Konna Tango Daanshar
"Zorro"
h

1 ökl

F. Stuffsat Foxtrot Daanshar
"Wille"

h
1:4 Ukl
SUCH FINUCH
F. Nojjmåode Salsa Daanshar

"Salsa"
t
BIR, BIM, BIS-Jakt, BIS-BIM
1 nkl klassvinnare, 2 ökl jakt
F. Släng Hambo Daanshar
"Zita"
t
 
F. Belöfti Can-Can Daanshar
"Tuva"
t
1:3 HP Ukl
F. Behendi Shottis Daanshar
"Wilma"
t
 
F. Våoga Bugg Daanshar
"Zelda"
t 1:2 HP junkl
F. Faashk Stepp Daanshar
"Mira"
t  
F. Spaak Vals Daanshar
"Elsa"
t
 

 
e.FINUCH NUCH SVCH Calebri´s Mjuka Mocksin "Fläkten"
u.SUCH FINUCH Flatham´s Daansh vä Stjera "Dagny "
Födda 2003-01-12, 1 svart hane

Flathams Wepp om ejn snötramp 
"Fax"
h 2XCERT, BH-3
Gk MH-Test

Bilder   Uppställningsbild 7 v   Stamtavla

 
e. SUCH Calzeat Full of Beans “Richie”
u.SUCH FINUCH Flatham´s Eeln jär löus "Brända "
Födda 2002-03-27, 5 hannar och 3 tikar

Flatham´s Ope sprunde vä pärmitet "Blixten"
h
1:4 junkl
FINUCH
Flatham´s Ållte del räjs för knåog
"Scout"
h

FINUCH BIR BIG BIS-3,
1 svensk cert
1 ukl jaktprov
Norrb. Vackraste Retriever -03

SVCH Flatham´s Mötje spjuvrat  
"Speedo"
h
SVCH
R-bhkl
Gk MH-test
Flatham´s Hemskandes shlokali
"Zorro"
h
1:5 junkl
Flatham´s Fullsmocke bårta skraatt "Sigge"
h
 
Flatham´s Åotrålit tjönter
"Mika"
t
BT-3, CK
SVCH
Flatham´s Ålltjämt blijdtukkt
"Ella"
t
1:1 junkl HP, CK ökl
SVCH Flatham´s Åokrestelit äxter
"Äster"
t
2XCERT, 3-BT
2 ökl klassvinnare jaktprov
SVCH

Bilder  Uppställningsbilder 8 v  Stamtavla